Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 12.02.2020

Naše zásady používání údajů vysvětlují, jakým způsobem společnost PepMelon, Eva Puskas ("PepMelon") shromažďuje, používá a zveřejňuje osobní údaje v souvislosti s vaším přístupem a používáním webových stránek společnosti PepMelon na adrese www.pepmelon.com nebo jakéhokoli jiného nástroje či služby společnosti PepMelon, včetně těch, které jsou zcela nebo zčásti přístupné prostřednictvím webových stránek spravovaných společností PepMelon.

Společnost PepMelon provozuje stránky www.pepmelon.com (dále jen "Stránky"). Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, které získáváme od uživatelů Stránek. Vaše Osobní údaje používáme pouze k poskytování a zlepšování Stránek. Používáním Stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.

Shromažďování a používání informací

Při používání našich služeb vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat vaši e-mailovou adresu, jméno, telefonní číslo, poštovní adresu, další informace ("osobní údaje"). Tyto informace shromažďujeme za účelem poskytování služby, identifikace a komunikace s vámi, reakce na vaše požadavky/dotazy, vyřizování vašich objednávek a zlepšování našich služeb. Shromážděné informace ukládáme na serverech v regionu EU. Společnost PepMelon, stejně jako jakýkoli jiný podnik, v současné době využívá dílčí zpracovatele třetích stran k zajištění různých obchodních funkcí, jako je webhosting, webová nebo aplikační analytika, cloudová infrastruktura, e-mailová oznámení a zákaznická podpora. Seznam našich dílčích zpracovatelů: Blue Host, Google Analytics.

Sběr dat - registrace, provedení a objednávka, platba

Na těchto webových stránkách jsou k dispozici naše výrobky, které je třeba zaregistrovat, abyste mohli na těchto stránkách provést objednávku nebo zaplatit. Naše výrobky dodáváme prostřednictvím různých přepravních doručovacích služeb. Naše výrobky jsou k dispozici k prodeji na Amazonu, Ebay a Etsy, kde byste se měli zaregistrovat, abyste mohli naše výrobky objednat, ale ne na těchto stránkách. Z těchto webových stránek získáváme informace pro obsluhu vašich objednávek. Shromažďujeme a získáváme osobní údaje, tedy informace, které označují vaši totožnost:

Jméno, adresa, poštovní adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování a vyřízení vaší objednávky. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

Za účelem posouzení bonity však může dojít k výměně údajů s poskytovateli služeb a společností Schufa. Vaše obavy hodné ochrany jsou vždy brány v úvahu.

Další informaceinformace o nákladech na dopravu a dodacích lhůtách, pokynech pro zpracování údajů a právu na odstoupení od smlouvy.

Datový záznam

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle při každé návštěvě našich stránek nebo při přístupu na stránky prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj ("Log Data"). Tato Log Data mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu ("IP") vašeho počítače, typ prohlížeče, verze prohlížeče, navštívené stránky našeho webu, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistiky. Pokud na Stránky přistupujete pomocí mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, mohou tyto protokolové údaje obsahovat informace, jako je typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečné ID mobilního zařízení, IP adresa mobilního zařízení, mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, a další statistiky. Kromě toho můžeme využívat služby třetích stran, jako je Google Analytics, které shromažďují, monitorují a analyzují tento typ informací za účelem zvýšení funkčnosti našich stránek. Tito poskytovatelé služeb třetích stran mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se týkají způsobu, jakým tyto informace používají. Viz níže část týkající se informací o poloze, která se týká používání informací o vaší poloze a vašich možností.

Informace o poloze

Můžeme používat a ukládat informace o vaší poloze v závislosti na oprávněních, která jste nastavili ve svém zařízení. Tyto informace používáme k poskytování funkcí našich stránek, ke zlepšování a přizpůsobování našich stránek. Služby určování polohy můžete při používání našich Stránek kdykoli povolit nebo zakázat prostřednictvím nastavení svého mobilního zařízení.

Soubory cookie

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a přenášeny do vašeho zařízení. Soubory cookie používáme ke shromažďování informací, abychom pro vás mohli zlepšovat naše služby. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Funkce nápovědy ve většině prohlížečů poskytuje informace o tom, jak přijímat soubory cookie, zakázat soubory cookie nebo jak vás upozornit na přijetí nového souboru cookie. Pokud soubory cookie nepřijmete, možná nebudete moci používat některé funkce našich stránek a doporučujeme je nechat zapnuté. Naše zásady používání souborů cookie.

Google

Google také doporučuje nainstalovat Doplněk prohlížeče Google Analytics Opt-out - pro váš webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on poskytuje návštěvníkům možnost zabránit shromažďování a používání jejich údajů službou Google Analytics. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, kteří usnadňují provoz našich stránek, poskytují stránky naším jménem, provádějí služby související se stránkami nebo nám pomáhají analyzovat, jak jsou naše stránky používány. Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Komunikace

Vaše Osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali se zpravodaji, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Zasílání jakékoli nebo všech těchto sdělení od nás můžete odmítnout pomocí odkazu nebo pokynů pro odhlášení z odběru uvedených v jakémkoli e-mailu, který vám zašleme.

Posouzení souladu se zákony

Vaše osobní údaje zveřejníme, pokud to bude vyžadovat zákon nebo soudní obsílka nebo pokud se budeme domnívat, že je to nezbytné pro dodržení zákona a přiměřených požadavků orgánů činných v trestním řízení nebo pro ochranu bezpečnosti nebo integrity našich stránek.

Bezpečnost

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Přestože se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Mezinárodní přenos

Vaše informace, včetně Osobních údajů, mohou být přenášeny - a uchovávány - na počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce. Pokud se nacházíte mimo Německo a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že tyto informace, včetně Osobních údajů, přenášíme do Německa a tam je zpracováváme. Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových informací, představuje váš souhlas s tímto přenosem.

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše stránky neoslovují osoby mladší 13 let ("děti"). Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od dítěte mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů.

Právo podle GDPR

Podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte řadu práv týkajících se vašich osobních údajů, která vstoupí v platnost 25. května 2018, další informace naleznete na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu nemáme oprávněný zájem: 

  • Pokud je přesnost osobních údajů zpochybněna, omezit zpracování do doby, než bude přesnost dostatečně ověřena. Pokud vznesete námitku proti zpracování (viz Právo vznést námitku) a pokud zvažujeme, zda existují oprávněné důvody pro převzetí žádosti. 
  • Když je zpracování nezákonné a vy nesouhlasíte s výmazem a místo toho žádáte o omezení. 
  • Jestliže osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku. Toto právo můžete kdykoli uplatnit tak, že se obrátíte na náš tým (viz část Kontaktujte nás). 

Právo na přístup (přístup k informacím)

Zákon o GDPR vám dává právo na přístup k informacím, které o vás uchovává. Toto právo můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete (viz část Kontaktujte nás). Před zpracováním žádosti o právo na přístup jsme povinni ověřit vaši totožnost, po ověření údajů vám budou údaje poskytnuty do 28 dnů. Údaje jsou poskytovány bezplatně, avšak v případě zjevně neopodstatněné nebo nadměrné žádosti, zejména pokud se opakuje, může být účtován správní poplatek. 

Právo na výmaz (známé také jako právo být zapomenut)

Jako fyzická osoba máte právo požádat o vymazání jakýchkoli údajů, které o vás uchováváme, toto právo není absolutní, například nepřebíjí náš požadavek podle německého práva uchovávat finanční údaje, jako jsou informace o fakturách. Žádost můžete podat v případě, že vaše osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelu, pro který byly původně shromážděny/zpracovány, například pokud zrušíte všechny služby, které u nás máte. Chcete-li podat žádost o právo na výmaz, obraťte se na náš tým zákaznických služeb (viz část Kontaktujte nás). 

Právo na opravu

GDPR poskytuje právo na opravu jakýchkoli osobních údajů, které mohou být nesprávné nebo neúplné. Zákazníci mohou své osobní údaje aktualizovat prostřednictvím klientské zóny, pokud to však nestačí, obraťte se na náš tým zákaznických služeb (viz Kontaktujte nás). 

Právo vznést námitkuMáte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu neexistuje žádný legitimní nebo zákonný důvod. Chcete-li podat žádost o právo vznést námitku, obraťte se na náš tým služeb zákazníkům (viz Kontakt).

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 21.4.2020 a zůstávají v platnosti s výjimkou případných změn jejich ustanovení v budoucnu, které budou účinné okamžitě po zveřejnění na této stránce. Vyhrazujeme si právo naše Zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat nebo změnit, a proto byste měli tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat. Vaše další používání Stránek poté, co na této stránce zveřejníme jakékoli změny Zásad ochrany osobních údajů, bude představovat vaše potvrzení těchto změn a váš souhlas s dodržováním a závazností upravených Zásad ochrany osobních údajů. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, budeme vás o tom informovat buď prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli, nebo umístěním výrazného oznámení na našich webových stránkách.

Kontakt

Vlastník a správce údajů
PepMelon Eva Puskas, 73734 Esslingen am Neckar, Německo, Stuttgarter Str. 53
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů při používání našich stránek nebo máte otázky ohledně našich postupů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese support@pepmelon.com