Impressum

PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf,
Германия.
Данъчен номер: DE314842978

Електронна поща: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobile: +49 170 325 9255

Отговорност за съдържанието:

Като доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници съгласно § 7, ал. 1 TMG (германски закон за телемедиите) и общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 на TMG не сме задължени да следим предаваната или съхраняваната външна информация или да разследваме обстоятелства, които сочат за незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента на узнаване на конкретното нарушение. Ако узнаем за такива нарушения, незабавно ще премахнем такова съдържание.

Съдържанието на този уебсайт е създадено и ще бъде създадено с най-голяма грижа. Въпреки това не може да се даде гаранция, че съдържанието е актуално и пълно. Искове за отговорност срещу доставчика, които се отнасят до материални или нематериални вреди и които могат да бъдат причинени от използването или неизползването на предоставеното съдържание или съответно от използването на неправилно или непълно съдържание, се изключват, освен ако не се докаже, че доставчикът е причинил вредите умишлено или поради груба небрежност.

Изброените търговски марки и имена на марки са собственост на съответните им собственици.

Отговорност за връзки:

Доставчикът не поема отговорност за всички уебсъдържания, свързани чрез препратка (линк), тъй като те не са негово собствено съдържание. Съответният доставчик или оператор на сайтове винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Свързаните страници са проверени за възможни законови нарушения към момента на свързването. Незаконно съдържание не е било установено по време на свързването. Въпреки това постоянният контрол на съдържанието на свързаните страници не е целесъобразен без конкретни доказателства за нарушение на закона. Ако ни станат известни нарушения, ще премахнем тези връзки незабавно.

Връзките, които препращат към съдържанието на тези страници, изискват съгласието на доставчика. Такова съгласие трябва да бъде искано наново при всяка съществена промяна в съдържанието на уебсайта, от който е направена връзката; то може да бъде оттеглено неофициално по всяко време. Препращането към страници с незаконно, обидно, подвеждащо или клеветническо съдържание е изключено във всички случаи.

Закон за авторското право:

Съдържанието и произведенията на тези страници, създадени от доставчика, са обект на германското законодателство за авторското право. Размножаването, обработката, публикуването, разпространението или всякаква форма на комерсиализация на такива материали извън обхвата на закона за авторското право изисква предварителното писмено съгласие на техния създател, в този случай на доставчика. Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от доставчика, авторските права на трети страни се спазват. По-специално, съдържанието на трети страни е обозначено като такова. Ако въпреки това ви стане известно, че има нарушение на авторските права, моля, информирайте ни за това. Ако ние узнаем за нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.

Онлайн платформа за разрешаване на спорове

Комисията на ЕС предоставя платформа за извънсъдебно решаване на спорове. Това дава възможност на потребителите да разрешават спорове във връзка с тяхната онлайн поръчка извън съда. Платформата за решаване на спорове може да бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Нашата електронна поща за потребителски жалби е: customerservice@pepmelon.com
Ние не желаем и не сме длъжни да участваме в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен орган за защита на потребителите.